Lliçà de Vall

Ajudes i subvencions post – covid19 2020

  • Elvira
  • Actualitzat:
  • Creat:

Impuls de L’activitat econòmica municipal

Ajudes i subvencions post – covid19 2020
Ajudes i subvencions post – covid19 2020

Impuls de L’activitat econòmica municipal a establiments comercials i de serveis amb reducció d’ingressos del 50%

Termini de presentació sol·licituds: 27 juliol fins 7 agost 2020

Beneficiaris:  Comerços locals minoristes i de proximitat

Pressupost total: 40.000 euros

Dotació màxima: 500 euros

Autònoms, professionals
i comerços locals

Termini de presentació sol·licituds: 22 juliol fins 4 agost 2020

Beneficiaris:  Començament d’una nova activitat econòmica al municipi de 1 gener fins 31 desembre

Dotació: 6.000 euros

Necessitats bàsiques per persones i famílies afectades per E.R.T.O.

Termini de presentació sol·licituds: 15 fins 29 juliol 2020

Beneficiaris: Treballadors majors de 18 anys afectats per E.R.T.O. que treballin per compte propi o per compte d’altri

Dotació:  

  •   160 euros pagament únic
  •     40 euros per despeses directes
  •     30 euros per transport públic

Subvencions taxes residus comercials, utilització via pública i altres similars

Termini de presentació sol·licituds: 15 fins 29 juliol 2020

Beneficiaris: Persones o comerços del municipi titulars d’aquestes taxes

•Descompte del 50% de la taxa de recollida, transport i tractament de residus
•Descompte del 100% de la taxa d’ocupació de via pública.
•Pressupost total 31.500 euros

Concessió de microcrèdits per la supervivència d’empreses i autònoms

Termini de presentació sol·licituds: 15 fins 29 juliol 2020

Beneficiaris: Empreses i persones autònomes del municipi

Subvencions a 0% interès i retornar amb un termini de 3 anys

Dotació màxima pel beneficiari 5.000 euros

Pressupost total 100.000 euros (ampliables)

 

 

Fitxers adjunts: