Lliçà de Vall

mocioncovid19

  • Elvira
  • Actualitzat:
  • Creat:

PROPUESTA PRESENTADA POR NUESTRO GRUPO MUNICIPAL.

Sra. Alcaldessa
LLIÇÀ DE VALL

Moció instant a l'ajuntament de Lliçà de Vall, a posar en marxa una sèrie de mesures soci / econòmiques per afavorir els afectats per aquesta crisi sanitària.
Amb motiu de la pandèmia ocasionada pel coronavirus Covid-19, el Grup Municipal Socialista de Lliçà de Vall, proposarà tractar a la Junta de Portaveus, al Govern, l'aplicació de les següents mesures, entre altres, per tal d'ajudar a pal•liar els seus efectes.
Això és possible, tenint en compte les mesures aprovades pel Consell de Ministres de l'17/3/20, entre les quals es destaquen:

• L'aportació de 300 milions d'euros, a les comunitats autònomes, que hauran de distribuir-se als seus ajuntaments.

• L'alliberament per aplicar part del superàvit de 2019 per finançar polítiques socials.

• La flexibilització tributària.

Propostes del grup municipal Socialista per ajudar a pal•liar les conseqüències econòmiques que està produint l’estat d’alarma.

Modificació del període de pagament de tributs domiciliats i no domiciliats

• Ajornament del pagament dels tributs aplicables durant el període d’alarma i reestructuració del pagament durant la resta de l’any.

Mesures de caràcter social
Ampliació de la dotació econòmica de les parides socials per:

• Ampliar els serveis i tenir cura de la gent gran i altres col•lectius en risc.

• Ampliar la dotació econòmica de la partida de targetes moneder per augmentar la quantia de les existents i la creació de noves per als nous casos que es puguin produir.

Mentre duri l'estat d'alarma:

• Es reduirà la quota de la part proporcional de la recollida de residus comercial (inclou comerços, restauració, autònoms i empreses) afectades per la impossibilitat d'obrir al públic.

• Es reduirà la taxa de taules i cadires i la taxa de parades per mercat setmanal pels dies en què no s'ha pogut exercir l'activitat.

• Se suspèn l'estacionament de la zona blava.

Altres mesures:

• Es facilitaran els ajornaments o fraccionaments amb plans individuals per cada ciutadà o empresa, en funció de la situació concreta.

• Es podrà ajornar o fraccionar el pagament dels tributs de cobrament periòdic, prèvia sol•licitud i sense interessos, quan el pagament es faci dins de l'exercici 2020.

• L'Ajuntament de Lliçà de Vall no cobrarà les quotes equivalents als serveis municipals no prestats per l'aturada de l'activitat com les escoles bressol municipals.

Lliçà de Vall, 22 de marc 2020